Holvo Lettele is een SKL en VA-Keur erkend keurbedrijf. Wij beschikken over testapparatuur om de keuringen uit te kunnen voeren voor uw machines en werktuigen. Met gediplomeerd personeel en een uitgebreide werkplaats zijn wij in staat de juiste service voor u te kunnen bieden.


Va-keur: Veiligheid arbeidsmiddelen.

VA-Keur is de periodieke veiligheidskeuring voor arbeidsmiddelen. Deze veiligheidskeuring wordt uitgevoerd door bedrijven die zijn aangesloten bij brancheorganisatie Fedecom. Arbeidsmiddelen zijn gereedschap, machines en werktuigen in diverse sectoren. Dit zijn de landbouw-, tuin & park-, intern transport- en industriesector. Holvo Lettele is in staat deze keuringen voor u te verrichten.

VA-Keur samengevat:

 • Eén keurmerk voor al uw arbeidsmiddelen
 • Een completere keuring
 • Gedigitaliseerde en inzichtelijke rapportage

VA-Keur is ISO 27001 gecertificeerd. U weet dus zeker dat we de informatie over uw gekeurde arbeidsmiddelen vertrouwelijk behandelen en opslaan.


SKL-veldspuitkeuring

Voor welke spuiten?

Een SKL-keuring is op grond van een verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Tuinbouw en het Productschap Zuivel. De keuring is verplicht voor alle spuiten indien die geschikt zijn voor een volleveldsbehandeling en gebruikt worden voor de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen. Per 1 april 2002 is een nieuwe verordening van kracht geworden.

Inhoud keuring

Wij controleren de complete spuit tijdens de keuring en daarnaast voeren wij metingen uit aan uw spuit. Het doel van deze keuring is om de onderhoudstoestand van de machine in kaart te brengen. Het doel van een goedkeuring is om uw gewasbeschermingsmiddelen weer zo optimaal mogelijk te verdelen en op de juiste plaats te laten komen nadat de machine is goedgekeurd.
De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Controle van de spuitbomen op het uit- en inklappen; vergrendelen en hoogteverstelling, balanscorrectie en zowel werking obstakelbeveiliging en kwaliteit van de constructie
 • Controleren van de spuitleiding met toebehoren
 • Controle van de toestand van slangen, leidingen, klemmen, alsook de dophouders, doppen op lekkages, beschadigingen en bevestiging controleren
 • Controleren van de tank op het tankdeksel, afleesbaarheid tankinhoud en aanwezigheid vulzeef
 • Controle op de aanwezigheid en toestand van de filters
 • Controleren van de spuitmanometer op voldoende afleesbaarheid (diameter, schaalverdeling) en nauwkeurigheid
 • Controle van de nauwkeurigheid van de flowmeter (indien aanwezig)
 • Controleren op lekkages bij het systeem onder druk
 • Controle op de werking van de drukaccumulator
 • Controleren van de fustreiniger (indien aanwezig) op beschadigingen en werking
 • Controle van het functioneren van de bedieningsorganen
 • Meten van de roercapaciteit van de pomp
 • Controle op een goede werking van de drukregelaar
 • Het testen van het verdelingspatroon van de verspoten vloeistof voor alle bij de machine behorende doppen

De lijst met alle keuringsbepalingen ligt bij ons ter inzage.

Na afloop van de keuring vatten wij alle resultaten samen op een keuringsrapport. Hierop staan alle gemeten waarden en de eventuele gebreken. Wanneer er een goedkeuring plaatsvindt, dan komt er een goedkeuringssticker op de machine.

Voorbereiding op de keuring

 • Machine inwendig en uitwendig goed reinigen.
 • Ervoor zorgen dat alle veiligheidsvoorzieningen in orde zijn (aftakasafscherming, ed.).
 • Machine halfvol vullen met schoon water.
 • Alle bij de machine behorende doppensets meenemen zodat deze ook kunnen worden getest.

Waar keuren

Bij een SKL-erkend keuringsbedrijf voor veldspuiten: Holvo Lettele.
Holvo Lettele BV beschikt over testapparatuur om de keuringen uit te kunnen voeren. Uiteraard hebben wij gediplomeerd personeel in dienst wat beschikt over de juiste papieren.